ماموریت و چشم انداز

 

چرا فراتر از یک آشپزخانه؟


یاکس، فراتر از آشپرخانه است. ما فضایی متناسب با پرستیژ شما خلق می‌کنیم. در باور ما، دیزاین، مفهومی زنده است که به اعتبار آن محصولاتی با نهایت سادگی و بهترین کاربری‌ها خلق می‌شود. که هریک هویتی مستقل دارند و با فضای خانه تناسب وهماهنگی ایجاد می‌کنند.