• Aparat
 • facebook
 • instagram
 • LinkedIn
 • youtube
 • Slider Web
 • YAKS

  تفکر یاکس ارائه یک تجربه از فضای آشپزخانه برای مشتریان، فراتر از یک فضای طبخ غذا است. یاکس می‌خواهد در کلیه فرایندهای مواجه شدن مصرف‌کننده با برند، تا زمانی که از محصول استفاده می‌کند، با او همراهی کند. ما به دنبال ثبت خاطره‌ای مانا در ذهن مخاطب خود هستیم. می‌خواهیم حتی اگر مصرف‌کننده مشتری یاکس نباشد، تجربه‌ی شیرینی از ارتباط با ما در خاطرش بماند.
 • Modern Kitchen Hadi Teherani
 • Slider
 • آشپزخانه های پرستیژ

  یاکس از اوایل دهه 2000 یک بازیگر برجسته در صنعت آشپزخانه بوده است. با تمرکز بر ساخت کابینت و کمد آشپزخانه مدرن و پست مدرن به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم در این زمینه مطرح شده است. از طریق شبکه‌های کاری مشترک، فناوری مدرن، تجهیزات پیشرفته و دانش روز، همچنین با ارائه محصولات و خدمات متمایز در سطح انبوه به رشد پایدار دست یافته است.

  +15200 پروژه موفق

  +20 سال تجربه

پروژه های اخیر

پروژه های دیگر