تقدیرنامه‌ها

بخشی از تقدیرنامه‌ها:

1398

آذر

حامی مالی در همایش معماری با سینما اصغر فرهادی

1398

مهر

حامی مالی در ششمین نشست سازندگان و معماران، ساختمانهای مارک دار

1397

مهر

حامی مالی در پنجمین نشست سازندگان و معماران، ساختمانهای مارک دار

1396

مهر

حامی مالی چهارمین نشست سازندگان و معماران، ساختمانهای مارک دار

1395

مهر

لوح تقدیر به عنوان حامی مالی در سومین گردهمایی سازندگان و معماران، ساختمانهای مارک دار

1393

مرداد

تقدیرنامه برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

1392

مرداد

تقدیرنامه برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان
گواهی بهترین محصول در زمینه خلاقیت و نوآوری در کابینت آشپزخانه - سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرداد

دیپلم افتخار طلایی برند برتر در دومین نمایشگاه بهترین مبلمان، کابینت، نور و دکوراسیون - منزل، آشپزخانه، هتل
دیپلم افتخار حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

1392

اردیبهشت

دیپلم افتخار دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

شهریور

دیپلم افتخار حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
جایزه برند برتر در اولین نمایشگاه بهترین مبلمان، کابینت، نور و دکوراسیون - منزل ، آشپزخانه، هتل

1391

اردیبهشت

دیپلم افتخار حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
جایزه بهترین غرفه در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

1390

اردیبهشت

دریافت لوح تقدیر حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
دریافت لوح برای حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته متناسب با سال تولید ملی، حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی

مرداد

دریافت لوح پشتیبانی از مرکز توان بخشی و رفاهی معلولین نارمک