see our works An Impressive

track records

Damavand villa

1400
پایان یافته

سفارش دهنده :

آقای بناکار

محل پروژه :

دماوند

 

 

یکی از راه‌های ایجاد تمایز بین طرح‌هایی با سبک‌های اجرایی متنوع، به‌کار بردن ترفندهای پیاده سازی فضاهای اکسپوز و دکوراتیو در میان فضاهای مینیمال است. استفاده از اثرهای رنگی و یا متریالی که خود‌نمایی می‌کند و متضاد با سایر عناصر فضاست نیز یکی دیگر از روش‌های موثر ایجاد‌ تمایز است. همچنین آمیختن متناسب هرکدام از این ترفندها در کنار هم از دیگر مهارت‌های به کار رفته در این پروژه است.

 

 

 

 

یکی از راه‌های ایجاد تمایز بین طرح‌هایی با سبک‌های اجرایی متنوع، به‌کار بردن ترفندهای پیاده سازی فضاهای اکسپوز و دکوراتیو در میان فضاهای مینیمال است. استفاده از اثرهای رنگی و یا متریالی که خود‌نمایی می‌کند و متضاد با سایر عناصر فضاست نیز یکی دیگر از روش‌های موثر ایجاد‌ تمایز است. همچنین آمیختن متناسب هرکدام از این ترفندها در کنار هم از دیگر مهارت‌های به کار رفته در این پروژه است.