see our works An Impressive

track records

آسا 11

1399
پایان یافته

معمار :

داوود رحیمی

سفارش دهنده :

داوود رحیمی

محل پروژه :

سعادت آباد

 

 

بازی با حرکت یونیت‌ها، یکی از راه‌های دیگریست برای بر هم زدن یکنواختی طرح، گاهی چنان می‌شود که تنها با یك پس و پیش کردن ساده در جای درست آن می‌توان افکت جذابی به فضا افزود.