see our works An Impressive

track records

5+1

1398
پایان یافته

معمار :

زهرا آرمند و مصطفی امیدبخش

سفارش دهنده :

دفتر معماری رویداد

محل پروژه :

اقدسیه

 

 

این پروژه بیانگر آن است که لزوما هنر در خلق پیچیدگی‌ها نیست! بلکه گاهی خلاقیت در چگونه محوسازی پیچیدگی‌هاست، که اثر هنری ویژه‌ای را به وجود می‌آورد. در اینجا، همچنین با در هم فرو بردن احجام از دو نسل هنری، نمایشی شبیه به هنر پست مدرن نیز به تصویر کشیده شده است.