see our works An Impressive

track records

فرهنگ

1397
پایان یافته

معمار :

محمدرضا نیکبخت (گروه معماری زندیگان)

سفارش دهنده :

آقای سرشوق

محل پروژه :

ولنجک

 

 

از ظن یک طراح، در هر فضایی مکعب‌ها مدام در حرکتند تا در چیدمان درست خود قرار گیرند. خواه این جانمایی، با پیروی از گردش خطوط صورت گیرد و خواه با تداخل معنی‌دار در احجام.